WŁADZE KLUBU

Wojciech Panek
Prezes Klubu


Szymon Stasiak
Skarbnik


Maciej Uss
Sekretarz


Emil Nonas
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


Mateusz Blicharz
Członek Komisji Rewizyjnej